DOMINOWOOD
We change for You

Kantówki WOOD-EPI GLUE

„Klejona kantówka okienna” oraz „klejona kantówka drzwiowa” to półfabrykaty przeznaczone do produkcji okien i drzwi drewnianych odznaczające się zdecydowanie lepszymi parametrami jakościowymi w stosunku do drewna litego oraz spełniające wymagania wodoodporności zgodne z normą EN204/D4 oraz odporności termicznej zgodnej z normą EN-14257WATT 91.

WOOD + EPI GLUE

Półfabrykaty te są pozbawione wszelkich wad drewna zmniejszających jego walory jakościowo-wytrzymałościowe oraz wizualne. Wielowarstwowe klejenie przy zastosowaniu kleju PWC oraz naprzemienny układ włókien w poszczególnych warstwach zdecydowanie podnosi odporność takich elementów na paczenie i pęknięcia w stosunku do drewna litego.

Wskazane powyżej zalety „klejonych kantówek okiennych” oraz „ klejonych kantówek drzwiowych” posiadają jednak pewne ograniczenia: wilgotność drewna klejonego nie powinna przekraczać poziomu 12%, a spoiny klejowe narażone na stałe działanie czynników atmosferycznych ulegają starzeniu i w efekcie zniszczeniu trwałego (jakby się wydawało) wiązania klejowego.

Okna i zewnętrzne drzwi drewniane wyprodukowane z tego rodzaju półfabrykatów charakteryzują się podstawowymi wadami:

  • niski poziom wilgotności drewna w wilgotnych warunkach atmosferycznych powoduje pęcznienie drewna co w konsekwencji odzwierciedla się ograniczeniem prawidłowego funkcjonowania podczas otwierania i zamykania drzwi i okien – takie zjawisko natomiast nie występuje w przypadku stolarki otworowej wykonanej z PWC, stali czy aluminium
  • niski poziom wilgotności drewna komplikuje i podraża proces uszlachetniania powierzchni okien i drzwi w procesie malowania ekologicznymi farbami wodnymi
  • ograniczona odporność spoiny klejowej spoiny klejowej (zniszczenie, rozwarstwienie spoiny) skraca okres żywotności produktu i czyni stolarkę drewnianą mniej konkurencyjną do wyrobów wykonanych z PWC, stali, aluminium.

W celu wyeliminowania opisanych powyżej zjawisk mających negatywny wpływ na postrzeganie drewnianych okien i drzwi firma DOMINOWOOD w sercu Puszczy Knyszyńskiej w miejscowości Czarna Białostocka zrealizowała budowę nowego zakładu produkcyjnego.

Na powierzchni około 20 000 m2 powstał jeden z nowocześniejszych zakładów produkcji „klejonych kantówek okiennych i drzwiowych” w Europie. W zakładzie tym są wytwarzane innowacyjne produkty „WOOD+ EPI GLUE”. Są to klejone warstwowo półfabrykaty do produkcji okien i drzwi z zastosowaniem kleju EPI. Jest to klej wykonany na bazie polimeru emulsji izocjanianowej, którego spoina jest odporna na działanie zmiennych warunków klimatycznych.

Wg badań przeprowadzonych przez Instytut Techniki Okiennej IFT Rosenheim w Niemczech kleje EPI charakteryzują się zdecydowanie lepszą odpornością na działanie wody w stosunku do tradycyjnych klejów polioctanowinylowych jak też osiągają prawie dwukrotnie lepsze wyniki odporności termicznej zgodnie z EN-14257WATT 91.

„WOOD+EPI GLUE” made in DOMINOWOOD to:

  • półfabrykaty o bardzo wysokiej odporności na działanie bardzo wilgotnych warunków atmosferycznych
  • półfabrykaty o wilgotności drewna 15-16% co bardzo mocno ogranicza ewentualne pęcznienie elementów okien lub drzwi w trakcie ich użytkowania
  • półfabrykaty o bardzo wysokiej odporności spoiny klejowej na jej zniszczenie lub rozwarstwienie co w zdecydowany sposób wydłuża czas życia produktu jakim są okna i drzwi drewniane
  • łatwość uszlachetniania powierzchni w procesie malowania ekologicznymi, wodorozcieńczalnymi materiałami malarskimi obniżając przy tym pracochłonność i związane z tym koszty produkcji okien i drzwi.

Kantówki okienne

Kantówki okienne

Półfabrykaty przeznaczone do produkcji okien drewnianych, odznaczające się zdecydowanie lepszymi parametrami jakościowymi od drewna litego.

czytaj dalej

Kantówki drzwiowe

Kantówki drzwiowe

Półfabrykaty przeznaczone do produkcji drzwi drewnianych, odznaczające się zdecydowanie lepszymi parametrami jakościowymi od drewna litego.

czytaj dalej

Program schodowy

Program schodowy

Półfabrykaty przeznaczone do produkcji schodów drewnianych, odznaczające się zdecydowanie lepszymi parametrami jakościowymi od drewna litego.

czytaj dalej

Galanteria drzewna

Galanteria drzewna

Półfabrykaty do produkcji opasek drzwiowych, listew maskujących, listew narożnych, elementów meblowych i ogrodowych, ramek ozdobnych.

czytaj dalej

Jesteśmy uczestnikiem programu POLSKI KAPITAŁ