DOMINOWOOD
10 lat Jubileusz
We change for You

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

Data publikacji: 2016-09-26

Dotyczy projektu „Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Dominowood S.A. w zakresie optymalizacji tarcicy pod kątem pozyskania elementów drewna twardzielowego.” nr RPO.01.03.00-20-012/16

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

DOMINOWOOD S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu złożenia wyboru oferty na:

Budowę wewnętrznego układu drogowego przy zespole budynków zakładu przerobu drewna z magazynem wraz z częścią socjalno-biurową oraz rozbudową części magazynowej w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej. Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty:

  • wykonanie robót ziemnych: wykonanie nasypów, wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej
  • ułożenie krawężników betonowych, konstrukcji oraz nawierzchni z kostki betonowej,
  • wykonanie trawników.
  • wykonanie instalacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego w obrębie utwardzanego terenu.

Termin składania ofert: od 26.09.2016r. do 10.10.2016r. do godz. 12:00 /termin nieprzekraczalny

Rozpatrzenie ofert: do dn. 13.10.2016r.

Sposób składania ofert: drogą pocztową na adres: ul. Fabryczna 7/14; 16-020 Czarna Białostocka bądź mailowo na adres: biuro@dominowood.pl (decyduje data wpływu)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Window scantlings

Window scantlings

Semi-finished products intended for the manufacturing of wooden windows, distinguished by positively improved quality parameters in comparison to solid wood.

read more

Door scantlings

Door scantlings

Semi-finished products intended for the manufacturing of wooden doors, distinguished by positively improved quality parameters in comparison to solid wood.

read more

Stair program

Stair program

Semi-finished products intended for the manufacturing of wooden stairs, distinguished by positively improved quality parameters in comparison to solid wood.

read more

Wooden fancy goods

Wooden fancy goods

Product applied mainly as semi-finished goods for production of door casing, masking strips, corner slats, furniture elements, garden elements and decorative framework.

read more

Jesteśmy uczestnikiem programu POLSKI KAPITAŁ