DOMINOWOOD
10 lat Jubileusz
We change for You

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

Data publikacji: 2017-02-15

Dotyczy projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnego pelletu drzewnego w zakładzie produkcyjnym w Czarnej Białostockiej” nr RPO.01.03.00-20-011/16

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU

DOMINOWOOD S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu złożenia wyboru oferty na:

Budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty związane z budową hali produkcyjno-magazynowej:

  • branża: architektura i konstrukcja,
  • branża: roboty instalacyjne elektryczne,
  • branża: roboty instalacyjne niskoprądowe - SSP (instalacja ppoż. SAP),
  • branża: sanitarna (zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienie),
  • branża: przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej,
  • branża: wewnętrzne instalacje wod-kan,
  • branża: wewnętrzne instalacje CO i CT,
  • branża: wewnętrzna instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Termin składania ofert: od 15.02.2017r. do 01.03.2017r. /termin nieprzekraczalny

Rozpatrzenie ofert: do dn. 03.03.2017r.

Sposób składania ofert: drogą pocztową na adres: ul. Fabryczna 7/14; 16-020 Czarna Białostocka bądź mailowo na adres: biuro@dominowood.pl (decyduje data wpływu)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Projekt budowlany
Przedmiary robót

Window scantlings

Window scantlings

Semi-finished products intended for the manufacturing of wooden windows, distinguished by positively improved quality parameters in comparison to solid wood.

read more

Door scantlings

Door scantlings

Semi-finished products intended for the manufacturing of wooden doors, distinguished by positively improved quality parameters in comparison to solid wood.

read more

Stair program

Stair program

Semi-finished products intended for the manufacturing of wooden stairs, distinguished by positively improved quality parameters in comparison to solid wood.

read more

Wooden fancy goods

Wooden fancy goods

Product applied mainly as semi-finished goods for production of door casing, masking strips, corner slats, furniture elements, garden elements and decorative framework.

read more

Jesteśmy uczestnikiem programu POLSKI KAPITAŁ